VOD

נשיא קלוגר רואי חשבון - תדמית

"עוסק או חברה?" - ניב נשיא, רו"ח

קורונה - לאן?

ניהול פיננסי נכון בעידן קורונה

בחירת מניה חלק א קריאת דוחות כספיים

הוצאות ביתיות מוכרות במס

החזר כסף ממע"מ

טיפ חשבונאי להתנהלות נכונה בחברה בע"מ

חשבונית זיכוי, מזה? מה צריך לדעת?

חשבונית עצמית, הוצאה מוכרת?

חלוקת רווחי החברה - מה צריך לדעת על דיבידנד

מה ההבדל בין חשבונית מס/עסקה
וקבלה

זקיפת שווי הטבות לעובד, איך להגדיל את הוצאות החברה (ובכך להקטין את חבות המס)

ביקורת מס הכנסה בעסק? יש דברים שאתם צריכים לדעת

הוצאות פחת - מזה? איך מחושב?

הוצאות עודפות - מזה? איך נמנעים מזה? ומה ההשלכות של זה?

איך לראיין עובדים נכון, טיפים מעשיים!

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 1

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 2

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 3

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 4

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 5

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 6

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 7

שבירת מיתוסים לעסק בהקמה - מיתוס 8