הנחיות כלליות להעסקת עובדים

בעולם השכר אנחנו מדברים על 3 רמות שכר:

 1. שכר נטו לעובד – מה שנכנס לעובד לחשבון הבנק לאחר כל הניכויים.
 2. שכר ברוטו לעובד – זה השכר שמגיע לעובד בתלוש (+נסיעות) לפני ההורדות כגון ביטוח לאומי, פנסיה ועוד.
 3. עלות מעביד – העלות הכוללת שעולה למעסיק להחזיק בעובד, היא תמיד יותר גבוהה מהשכר ברוטו, מאחר והמעביד חייב בהוצאות סוציאליות ראה להלן.

הוצאות סוציאליות:

חוץ מהניכויים בתלוש, יש עלויות נוספות שחלות על המעסיק. והם מהווים את ההפרש בין שכר ברוטו לבין עלות מעביד.

 1. ביטוח לאומי וביטוח בריאות – חלק מעביד.
 2. הפקדה לפנסיה – חלק מעביד.
 3. הפקדה לפיצויים.
 4. הפקדה לקרן השתלמות – חלק מעביד.

תשלומים סוציאליים:

חשוב לשים לב! התשלומים הסוציאליים תמיד גבוהים יותר מההוצאות הסוציאליות, בגלל שהם כוללים 2 מרכיבים:

 1. את ההוצאות הסוציאליות חלק מעביד כאמור.
 2. את הניכויים שנוכו בתלוש מהעובד, כלומר ההפרש בין השכר ברוטו לנטו.

עלויות נוספות:

ישנם עלויות העסקה נוספות שהם עלויות נצברות, ולאחר תקופה משלמים אותם לעובד.

 1. ימי חופשה.
 2. ימי מחלה.
 3. ימי הבראה.
 4. ימי חג וערבי חג.

ימי חופשה ומחלה.

לכל עובד מגיע על פי חוק ימי מחלה וימי חופשה בתשלום על חשבון המעסיק, בכל חודש מצטבר לו ימים חדשים, לכן חלה חובה על המעביד לנהל מעקב ורישום מדוייקים לגבי כל יום חופש ויום מחלה שנוצל ולהעביר לנו את זה, מומלץ להחתים את העובד על דוח הנוכחות בכל סוף חודש.

ימי הבראה-

לאחר שנה מתחילת העבודה יש לשלם דמי הבראה עבור העובד אחת לשנה.

הסכום נקבע בחוק, בהתחשב במספר ימי העבודה בשבוע, והולך וגדל משנה לשנה.

ימי וערבי חג

ברוב המקרים, על המעביד לשלם לעובד על ימי החג וערבי החג כאילו עבד ביום זה.

מילוי טופס שעות

חשוב, אם יש לכם תוכנת שעות יש להקפיד שהעובדים יזינו את השעות בהתאם לעבודתם, עדיפות להחתימם בסוף החודש על דוח הנוכחות, במידה ואין ברשותכם תוכנת שעון ניתן לקבל מאיתנו קובץ להזנת שעות העובדים.

קודי מוסד שיש לתת להם הרשאה

מרגע העסקת עובדים, יש לפתוח הרשאות חיוב חשבון לתשלום הניכויים ישירות מהבנק (מס הכנסה ניכויים, וביטוח לאומי ניכויים).

ב"ל מעסיקים 38286

מ"ה ניכויים 2762

* מספר אסמכתא במקרה הזה יהיה תיק הניכויים שלכם.

תאריך תשלום השכר-

על פי החוק, (למעט חריגים) המעסיק חייב לשלם את השכר עד ה-9 לחודש העוקב.

 

נוהל עבודה :

1. בתחילת החודש (עד ה 3 לחודש) יש להעביר לנו את השעות עבודה והשכר הרצוי לכל עובד ועובד.

2. תקבלו תלוש בהתאם לדיווח שהעברתם לנו.

3. ברגע שתאשרו את התלושים, תקבלו טופס ובו מצויין לכם למי להעביר וכמה דוגמה לטופס כזה:

הכנת הסכם עבודה:

חשוב, לפני העסקה של כל עובד, יש להחתימו על טופס הסכם עבודה!

בטופס יש לציין את פרטי העסקה שנקבעו בינכם לבין העובד.

ישנם תחומי עיסוק ששם תנאי העסקה הינם שונים ממגזרים אחרים.

יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה בהתאם לתחום העיסוק שלכם.

דוגמא לטופס כזה:

הנחיות נוספות לביצוע נכון של חוזה עבודה לחץ כאן:

שימוע לעבוד

לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, לא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.

זכות השימוע והטיעון מוקנית לעובד לא רק במקרה של פיטורים, אלא גם במקרים שבהם מבקש המעסיק לשנות את תנאי ההעסקה כגון – העברה לתפקיד אחר, שינוי היקף המשרה, הפחתת שכר או שינוי מקום העבודה למידע נוסף ראו :חובת שימוע טרם קבלת החלטה שעניינה שינוי מהותי בתנאי העסקה של העובד.

הודעה מוקדמת לעובד

מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, מחויבים לתת הודעה מוקדמת בכתב.

 • יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל).
 • במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת הפיטורים ועד סיום העבודה, המעסיק חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
 • העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות העבודה ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.
 • החובה לתת לעובד הודעה מוקדמת חלה גם בעת פיטורים עקב חילופי מעסיקים. חובה זו חלה גם אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל המעסיק החדש.

ככלל, המינימום ימי הודעה מוקדמת לעובד חודשי:

 • עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף.

המידע המובא בדף זה הינו תמציתי ובסיסי בלבד, ונועד להכרה בסיסית של מושגים מעולם השכר.

המידע בדף זה הינו לידיעה בלבד ואין לקבל על פיו החלטות ואינו מהווה חוות דעת משפטית/מקצועית.