קרן השלמות לעצמאיים

קרן השתלמות הינה אפיק השקעה לטווח הבינוני, אשר מנוהל על ידי הקופות השונות (הראל, אלטשולר שחם, כלל וכו'…).

הקופות מקבלות את הכספים, משקיעות אותם בנכסים שונים (שוק ההון ונכסים ריאלים), התשואה הנצברת בגין נכסים אלו מתווספת לכספים שלנו שהופקדו בניכוי דמי ניהול של הקופה.

עד כאן זה נחמד, אך איך המוצר הזה תפס תאוצה? מה ההטבות הנוספות הגלומות במכשיר השקעה זה? כל זאת ועוד בפוסט שלפניכם.

קרן השתלמות הינה מכשיר המאפשר למשקיעים בו למשוך את הכספם לאחר 3 שנים מיום ההפקדה, אם זה למטרות לימודים והשתלמות בלבד, לחילופין ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשון (לכל מטרה שהמשקיע יחפוץ), הרווחים שנצברו עד למועד זה פטורים ממס !!!(רק בגין הפקדות שנתיות של עד 18,480 ₪ נכון ל2019 – מעבר לסכום זה חייב במס רווחי הון בגין החלק העודף).

במשיכות של הכסף לפני המועדים הללו יחול על המשקיע מס לפי מדרגות המס השולי.

בנוסף המחוקק מכיר בהפרשות לקרן השתלמות לעצמאים כהוצאה במהלך השנה השוטפת וזאת ללא קשר למועד הפקדת הכספים (זה יכול להיות באופן שוטף או פעם 1 במהלך השנה) כאשר ההוצאה המקסימלית המותרת הינה 4.5% מההכנסה החייבת של העוסק (הכנסה חייבת = הכנסות פחות הוצאות מוכרות) אך לא יותר מ11,880 ₪ בשנה.

למשל, אם ההכנסה החייבת של האדם היא 200 אלף שח בשנה אז מס הכנסה יכיר לו כהוצאה רק 4.5% מסכום של 200 אלף כלומר 9,000 ₪ כהוצאה, במקרה הנ"ל מדובר על הטבת מס של 1890 (מדרגת מס בדרגת שכר זו הינה בשיעור של 21% נכון ל2019 אז 21%*9,000=1,890). אם ההכנסה החייבת שלי בשנה הינה 400 אלף ₪ אז 4.5% מסכום זה 18,000 אז מס הכנסה יכיר רק ב 11,880 אלף שח כהוצאה ועל היתר ההפקדה שבוצעה אינו יכיר כהוצאה בשנה השוטפת. הטבת המס כאן היא של 4,158 (מכיוון שמדרגת המס בדרגת שכר זו היא – נכון ל2019 35% אז 35%*11,880= 4158).

מעבר להטבות במס שהמדינה מעניקה לעצמאיים באפיק השקעה זה (על מנת לעודד שימוש באפיק השקעה זה) יש להשוות בין ביצועי הקרנות ולבחון מי עושה לאורך הזמן את התשואות הגבוהות ביותר- כמובן שאין לכך ערובה שהתשואות הללו ימשיכו כך גם בעתיד.

מהרווחים הללו ינוכו דמי ניהול אשר ישלומו מתוך סך הכספים שיש לכם בקופה, חשוב להתמקח על הסעיף הנ"ל. דמי ניהול בגובה של בין 0.5-0.6% בשנה נחשבים כסבירים (0.4% ומטה- מעולה).

מצורף לכם קישור לטבלה המציגה את ביצועי הקרנות השונות בשנים האחרונות – חשוב להבין שלכל קופה ישנן מספר קרנות השתלמות שהיא מציעה אשר לכל קרן מדיניות השקעה שונה, למשל מסלול המשקיע יותר במניות בארץ ופחות באג"חים, קרן שמשקיע בנדל"ן בחו"ל וכו… הכל תלוי במידת שנאת הסיכון של המשקיע.

* חשוב להבין שניתן להעביר את כספי הקרן שפתחתם לקרן אחרת והוותק המקורי שלכם נשמר, כלומר אם לדוגמא פתחתי קרן השתלמות בחברת הראל ואחרי 4 שנים מיום ההפקדה הראשונה העברתי את הכסף לקרן השלמות של כלל אני אוכל אחרי שנתיים למשוך את הכספים שנצברו לי שם פטורים ממס וזאת עקב הוותק הנצבר.