הפרשת פנסיה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס חוק המחייב את העצמאים לחסוך לפנסיה,

כמה החוק דורש מאיתנו להפריש? אלו הטבות מס אנחנו נקבל בזכות ביצוע הפרשות? ועל מי זה חל?

 אלו בפוסט שלפניכם.

בשנת 2017 משרד האוצר חוקק את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016.

על פי חוק זה כל עצמאי נדרש להפקיד חלק מכספו לטובת קרן פנסיה אשר תשרת אותו בהגיעו לגיל פרישה וזאת על מנת למנוע מצב שלא יהפכו לנטל כספי על החברה ועל בני משפחותיהם.

על מי חל החוק?

על פי החוק מי שנדרש לבצע את ההפרשה הזו לפנסיה הוא מי שבשנת המס עונה על 2 התנאים הבאים:

 1. הוא בין גילאים 21-60.
 2. הוא רשום כעוסק במס ערך מוסף לפחות 6 חודשים.

** עובד עצמאי שמלאו לו 55 שנה לפני ה 1.1.17 – פטור מהפקדות לחיסכון הפנסיוני.

מה הסכום המינימלי שאנו נדרשים לשלם?

החוק קובע כי במינימום עלינו להפריש על מחצית מהשכר הממוצע במשק (שכר הממוצע במשק נכון ל2019 – 10,273) סך של 4.45% – כלומר על ההכנסה החייבת שבגובה 5,136 ₪ יש להפריש 228.5 ₪ .

על כל שקל מעבר למחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע  (כלומר על כל שקל שהכנסנו שהוא מעבר ל5,136 ועד ל10,273 – שכר הממוצע במשק) יש להפריש 12.55% כלומר יש להפריש עוד 645.

כך שמי שמרוויח לפי השכר הממוצע במשק נדרש על פי החוק להפריש לפחות 873 ₪ – ולשנה 10,478.

שימו לב כי ההכנסה שממנה יש לחשב את גובה ההפרשה הינה ההכנסה של העצמאי בניכוי הוצאות המותרות בחוק אך לפני הניכויים שבגין הפרשות לקרן השתלמות, קופות גמל, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וכו…

כך לדוגמא מי שמרוויח 8,000 ₪ בחודש יאלץ להפקיד לקופת הפנסיה סך של: 588 ₪ לחודש, ולשנה זה כבר יעמוד על סך שך 7,055 ₪.

 לחודשלשנה
הרווחתי          8,000           96,000 
הפקדה              588             7,055 

מי שהרוויח מעל השכר הממוצע במשק (כלומר מעל 10,273 נכון לשנת 2019) אז נדרש להפריש 873 ₪ לחודש או לסיכום סך של 10,478 ₪ לשנת 2019.

מי שלא יעמוד בהוראת החוק ולא יפריש לפנסיה בהתאם למה שצוין, ישלם קנס של 500 ₪ בכל שנה עד שיתחיל להפריש.

האם מומלץ להפריש יותר מהמינימום הנדרש בחוק?

התשובה לכך היא תלוי,

השאלה שאת/ה צריכים לשאול את עצמכם היא באיזה רמת חיים אנחנו רוצים לחיות בעת הפרישה, אם אתם רוצים לשמר את אורח חייכם אז תאלצו להפריש יותר על מנת שתקבלו יותר בעת הפרישה…

לצורך הדוגמא: 100 אלף שח שתפקידו כשתהיו בני 30 יהפכו ל 300,000 כשתגיעו לגיל פרישה.

100 אלף שתפקידו בגיל 45 יהיו 200 בעת הפרישה,

 ואם הפרשתם 100 אלף בגיל 60 אז ערכו לא ישתנה יותר מידי.

אז אם כך, מה המקסימום שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים?

ראינו כי החובה המינימלית נעה בין 229 ל 873 לחודש.

החוק מתיר להפריש לפנסיה 20.5% מתוך פעמיים השכר השנתי הממוצע במשק – כלומר שכר שנתי ממוצע עומד נכון לשנת 2019 על 10,273 ₪ לחודש שהם 123,276 בשנה אז פי 2 מזה זה 246,552.

20.5% מסכום זה הינו 50,543 ₪ לשנה (לחודש 4,212 ₪)

מי שמרוויח פי 2 מהשכר הממוצע במשק רשאי להפקיד עד ל50,543 ₪ מעבר לסכום זה לא תקבלו הטבת מס בגין ההפקדה העודפת ובנוסף הכספים העודפים מעל לסכום זה יועברו לקרן פנסיה משלימה שבה אין את רכיב ה"אג"ח המיועדות" רכיב זה נמצא רק בקופות הפנסיה הרגילות.

כלומר מי שהרוויח במהלך השנה 120,000 ₪ מותר לו להפקיד 20.5% מסכום זה שהם 24,600 ₪ לשנה.

ומי שהרוויח במהלך השנה 300,000, שזה גבוהה מ246,552 (שכר ממוצע שנתי כפול) אז הוא יכול להפקיד רק 20.5% מהתקרה 246,552 שכמו שאמרנו זה 50,543 ₪ בשנה.

מעבר לסכום זה עדיף להפריש לאפיק השקעה אחר ולנצל שם את ההטבות מס המגיעות לנו (כמו קרן השתלמות, קופות גמל וכו…).

אוקי אז מה הם הטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים?

הטבות המס ניתנות עד להפקדה לקופה בסכום שנתי של 34,848 ₪  (ב2019) – הפקדה של2,904 ₪ לחודש.

הטבות המס עומדת על 16.5% על הסכום השנתי הנתון (34,848).

16.5% אלה מתחלקים לשניים:

 • 5.5% זיכוי מס: עד סכום שנתי של 11,616 ש"ח ב- 2019. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם. אם הפקדתם את כל 11,616 ש"ח, גובה הזיכוי הוא 4,066 ש"ח.
 • 11%  ניכוי מס: עד סכום שנתי של 23,232 ש"ח ב- 2019. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם. מקסימום סכום הניכוי, אם הפקדתם את כל ה- 23,232 ש"ח הוא 7,201 ש"ח.

דמי אבטלה לעצמאים?? 

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי. מקרים אלה הם:

 • העצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו.
 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

ניתן למשוך "דמי אבטלה" רק לאחר 24 חודשים (שנתיים) לפחות של הפרשה לפנסיה מתוך 36 החודשים האחרונים וסכום ההפרשות השנתי עומד על המינימום הנדרש בחוק.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. לפי החוק הסכום המיועד לאבטלה הוא הנמוך מבין:

 • שליש מהכספים המופקדים.
  או
 • 12,200 ש"ח לכל שנה בה הפקדתם לקרן פנסיה.

קיימת הטבה שניתן לנצלה פעמיים בלבד במהלך תקופת החיסכון: אם הסכום שניתן למשוך נמוך משלוש פעמים שכר המינימום החודשי של אותה שנה, אפשר להגדיל אותו ולמשוך את שכר המינימום כפול 3. ב- 2019 שכר המינימום הוא 5,300 לחודש ולכן ניתן למשוך ב- 2019 סכום של 15,900 ש"ח גם אם לפי החישוב זכאים לפחות. אם ניצלתם כבר את מלוא ההטבה, תוכלו למשוך רק את הסכום הנמוך כמתואר למעלה.

"דמי האבטלה" פטורים ממס לפי התקרה הקבועה בחוק.

הסכום לא ינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. רק אם העצמאי הגיע לגיל פרישה הוא יכול לקבל את הסכום בתשלום אחד.

כדי לקבל את "דמי האבטלה" תצטרכו להביא מסמכים המוכיחים את בקשתכם:

 1. אישור מביטוח לאומי המאשר שמדובר בחוסך עצמאי בתקופת אבטלה
 2. אישור מרשות המיסים על סגירת תיק מע"מ ותיק מס הכנסה.
 3. הצהרה חתומה מעורך דין או רואה חשבון שהעסק אינו פעיל.
 4. כל מסמך נוסף שקרן הפנסיה תדרוש כדי להוכיח את סגירת העסק.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.