אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי שמבטיח תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח השוטפים, בקרות אירועים מסוימים. מדובר למעשה באפשרות של המבוטח לקבל תשלום חודשי במקום משכורת וזאת במקרים של מחלה או תאונה. 

קצת פרטים ומידע עיקרי על מוצר שהוא כל כך חשוב, בפוסט שלפניכם.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי. 

ביטוח זה משולם מתוך הכספים שמופקדים בכל חודש לכספי קופת הפנסיה של החוסך, גובה הסכום (הפרמיה) משתנה בהתאם למסלול שבוחר החוסך.

המסלולים שבביטוח זה מתייחסים לגובה ההחזר החודשי שהחוסך ירצה במקרה של אובדן כושר עבודה, כלומר ככל שהחוסך ירצה החזר חודשי גבוה יותר כך גם עלות הביטוח (הפרמיה) החודשית תהיה בהתאם.

שימו לב, כי הביטוח המוענק במסגרת קופת פנסיה מתייחס אך ורק לאובדן כושר עבודה באופן מוחלט, כלומר אם יקרה מקרה שימנע ממך לעבוד במקצועך הנוכחי אך לא ימנע ממך לעבוד במקצוע אחר, לא תהיה זכאי לקבלת קצבה זו.

במסגרת של ביטוח מנהלים ניתן להגדיר כי אובדן כושר העבודה הינו מתייחס אך ורק לאובדן כושר עבודה למקצוע הספציפי שלי, כלומר במידה ונוצרה נכות המונעת ממך לעבוד במקצוע שלך אבל ניתן לעבוד במקצוע אחר עדיין אתה תהיה זכאי לקבלת הקצבה.

לכן בכל מקרה יש לברר מול חברת הביטוח שלך על הכיסוי של הביטוח שמגיע לך.

למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד בנוגע לאיזה מסלול לבחור מבחינת גובה ההחזר החודשי. זכותו של העובד לבחור באיזה מסלול שירצה ולכן במידה והעובד בחר באפשרות שאינה כוללת ביטוח א.כ.ע (הדבר אינו אפשרי בקרנות פנסיה) אז העובד לא יהיה זכאי לקצבה לא מחברת הביטוח ולא מהמעסיק.

לכן עליכם לבדוק את היקף הכיסוי הביטוחי שלכם במסגרת הביטוח הפנסיוני שלכם.

הדבר נעשה על ידי פניה לחברה שמנהלת לכם את הפנסיה (הראל, אלטשולר שחם, כלל, מגדל וכו…), באתר אינטרנט שלה ובדוחות הרבעונים שמתקבלים לביתכם/מייל האישי שלכם.

מי שמעוניין להרחיב את הידיעה על הנושא הנ"ל מוזמן להכנס לקישורים המצורפים.

מקורות:

הון מדריכים פיננסים:

https://www.hon.co.il/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91/

כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_(%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94)_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99

גלובס

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001195331